Schmidt Hammer Lassen Architects

Kundecase

”…muligt for ikke-Revit-eksperter at sikre en gennemgående rød tråd mellem model, beskrivelser og tilbudslister.”


René Nedergaard, Associate Partner/ Senior Project Architect, Schmidt Hammer Lassen Architects

Schmidt Hammer Lassen Architects (SHL) behøver vel næppe nogen nævneværdig præsentation, da tegnestuen allerede er verdenskendt for et hav af prestige-byggerier og -projekter. Af danske projekter kan bl.a. nævnes Den Sorte Diamant og Dokk1.

I Danmark har SHL to kontorer i hhv. Aarhus og København, som udgør ca. 220 medarbejdere. Det stiller bl.a. krav til samarbejde og ikke mindst ydelsen af virksomhedens software. I denne kundecase får du et indblik i en af BIM Sharks største kunder, som indtil videre har oprettet cirka 10 større projekter.

Implementeringen

Efter at SHL havde besluttet sig for, at der skulle optimeres på den digitale front, gik de ud i marken og undersøgte, hvad der fandtes af løsninger. Efter en længere og dybdegående udvælgelsesproces stod BIM Shark tilbage som vinder. Der var flere ting, der havde indflydelse på udfaldet, men især den brugervenlige dokument-editor var med til at få overbevist SHL om, at BIM Shark var det rette for dem.

”Der ligger foruden en tidsmæssig gevinst, også en kæmpe gevinst i, at vi sikrer, at vores projektmateriale hænger sammen i alle aspekter.”

René Nedergaard, Associate Partner/ Senior Project Architect, Schmidt Hammer Lassen Architects

Hos SHL har de valgt at have en BIM Shark superbruger på hhv. Aarhus og Københavns kontoret. Hvis der opstår spørgsmål hos den enkelte medarbejder, har chatten også været til stor hjælp, så brugere hurtigt kan komme videre.

I hele implementeringen har SHL været gode til at komme med feedback og forbedringsforslag, så de selv ville få mest mulig gavn ud af produktet. Ligeledes har SHL fået tildelt en plads i BIM Sharks advisory board, da det er ekstremt vigtigt for BIM Shark at have en tæt dialog med kunderne omkring ønsker og behov.

Løsningen

BIM Shark har nu været anvendt på tegnestuen i mere end 2 år og på en lang række forskellige projekter. Det har været projekter af forskellig karakter. F.eks. har der været projekter i Norge, som deraf skulle køre med en norsk klassifikationsstruktur, som inden projektetsopstart blev lagt ind i SHL’s eget bibliotek.

”Tildeling af klassifikationskoder mm., hvor vi bl.a. skal arbejde efter norske standarder, har vist sig at være lige til og vi har derved undgået at ”klassifikation” bliver til en besværlig disciplin i sig selv.”

René Nedergaard, Associate Partner/ Senior Project Architect, Schmidt Hammer Lassen Architects

Indtil videre har SHL primært benyttet BIM Shark til at holde styr på bygningsdelene og klassifikationen i projektet. Integrationen med Revit bliver ligeledes flittigt benyttet til bl.a. udveksling af egenskabsdata fra BIM Shark til Revit modellen. Der har sågar været projekter med over 800 forskellige bygningsdele, hvis datamængde i sig selv kunne have været en større opgave at holde styr på.

SHL kan allerede se en masse gevinster ved indførelsen af BIM Shark på tegnestuen og sine projekter. Helt konkret er de største gevinster:

  • Ikke-Revit brugere bliver inkluderet meget bedre i processen og projektmaterialet.
  • Sparer tid da bl.a. klassifikation ikke bliver et projekt for sig selv, eller noget som i sidste øjeblik skal rettes til.
  • Forhøjet kvalitet: Minimerer risikoen for at overse bygningsdele, eller at de kommer med flere gange.

Fremtiden

Der er ingen tvivl om, at BIM Shark er kommet for at blive hos SHL. Der er heller ingen tvivl om, at det med tiden vil være med nye spændende funktioner og muligheder, som SHL bl.a. har været med til at forme. Vi har allerede været igennem en samarbejdsproces, hvor feedback og tæt kommunikation har været grundlaget for arbejdet, og som nu fortsætter som udgangspunkt for det videre arbejde med at skabe et enterprise software, der tager udgangspunkt i brugernes behov.

På den korte bane vil SHL tage hul på dokument-modulet, hvor de ser frem til at få beskrivelserne integreret i BIM-flowet. Begge parter tror på, at der venter en endnu mere spændende og givende rejse forude.

René Nedergaard
Associate Partner/ Senior Project Architect
Schmidt Hammer Lassen Architects